Do projektu se každoročně zapojují i děti v Teplicích. K četbě knih jsou děti v projektu motivovány finanční odměnou 50 korun, kterou však nezískávají pro sebe, ale věnují ji na charitu. O odměně rozhoduje také jejich schopnost si správně pamatovat a interpretovat texty. Tu prokazují vyplněním krátkých testů. Za 5 let mladí čtenáři pomohli s téměř 40 miliony korun více než 400 charitám, zlepšila se ale i jejich úspěšnost v testech o 21 %.