Celkem bylo zkontrolováno 208 vozidel a zjištěno 48 dopravních přestupků. Za ty bylo uloženo 45 pokut v hodnotě 38 tisíc korun. Tři přestupky policisté oznámili magistrátu. Policisté také přistihli 24 řidičů, kteří porušili předepsanou rychlost, 2 řidiči nadýchali alkohol a 1 řidič nebyl připoután. Špatný technický stav mělo 14 vozidel.