Uvažuje se také o prodloužení cyklostezky přes Mariánské Radčice až do Braňan. Program 18 Ekomiliard je státní fond, který je vymezený pro financování plánů obcí zatížených minulou těžbou. Peníze v něm vyčleněné ze státního rozpočtu jsou určené na revitalizaci míst, kde se dříve dolovalo uhlí. Na Teplicko z tohoto fondu už nějaké peníze v minulosti putovaly.