Prvním je zahájení procesu pro získání nového stavebního povolení pro most nad Vchynicemi. Úsek nad Bílinku je sice dokončen, avšak kvůli nesouladu projektové dokumentace s realizovaným mostem speciální stavební úřad při ministerstvu dopravy vyzval Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), aby stavbu odstranilo.

Druhým důvodem průtahů dostavby D8 je odvolání proti nepravomocně vydanému stavebnímu povolení na úsek od Bílinky do Řehlovic. Do poslední chvíle se čekalo, zda se tak stane. Nakonec odvolání podal „ekolog“ Lubomír Studnička, který se zpovídá u soudu kvůli údajnému vydírání stavebníků. Odvolat se mělo i sdružení Děti země.

„Proces povolování se zadrhl. V případě mostu u Vchynic musíme získat nové stavební povolení a zahájit tak nový proces. A ta rizika různých odvolání jsou poměrně vysoká,“ řekl pro ČT24 Jiří Mayer, ředitel Závodu Praha ŘSD.

„Most nad Vchynicemi neodpovídá schválené dokumentaci. Nepředpokládám, že by stavební řízení skončilo krachem. Pokud by se tak stalo, bylo by to velmi nešťastné,“ dále konstatoval Mayer.

Podobné případy lze řešit změnou stavby před dokončením. „Toto jsme předpokládali, ale speciální stavební úřad při ministerstvu dopravy se rozhodl postupovat podle jiného paragrafu a tudíž bude potřeba nového stavebního povolení,“ řekl pro ČT24 Jiří Mayer z Ředitelství silnic a dálnic.

„My, jako investor, jsme byli i vyzváni, abychom stavbu odstranili. Ta pravděpodobnost, že by se to mohlo stát, je pro nás nulová,“ dodal Mayer. Kdy ale bude úsek nad Bílinku pro auta zprovozněn, není jasné. Ani v dubnu to prý být nemusí.

Druhou komplikací D8 je napadené stavební povolení pro zbývající úsek od Bílinky po Řehlovice. Jaký bude další postup? „Odvolání řeší nadřízený Krajský úřad a ten posoudí relevanci všech námitek odvolání. A na základě tohoto posouzení rozhodne. To bude nějaký čas trvat,“ uvedl Mayer. „Těžko se rozhoduje, kdy se začne stavět. Chtěli bychom co nejdříve, jak se rozjede stavební sezona. Podle smlouvy máme na necelých 13 km lhůtu 38 měsíců, což je nejzazší lhůta, která bude zkrácena. Chybí nám ale ten zahajovací bod – pravomocné stavební povolení.“

Odvolání podal Lubomír Studnička. Jeho odvolací dokument má podle šéfa lovosického stavebního úřadu Petra Soldona 17 stran. Souzený „ekolog“ se odvolává na studii EIA.

To samé měly učinit i Děti Země. Podle předsedy sdružení Miroslava Patrika úředníci nezapracovali do dokumentu několik dílčích připomínek správy CHKO České středohoří, studie EIA vydané ministerstvem životního prostředí a Správou CHKO České Středohoří navíc prý měla posuzovat i variantu s dlouhými tunely. „Pro nás to znamená prodloužení špatného stavu. Vloni obcí projelo 24 tisíc vozidel denně. Má to extrémní vliv na obyvatele a přírodu,“ reagoval v ČT24 Jiří Skalický, starosta Velemína.