Platí to i na odboru kriminalistické techniky a expertiz (OKTE) Policie ČR Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje v Ústí nad Labem,

Nejlepší v ČR

Osm policejních znalců z oboru daktyloskopie je schopno pro Liberecký a Ústecký kraj zpracovat ročně na čtyři tisíce požadavků, z nichž vzejde okolo 800 usvědčených pachatelů různé trestné činnosti.

Co je OKTE?Odbor kriminalistické techniky a expertiz Policie ČR (OKTE) je pracoviště zapsáné v seznamu znaleckých ústavů pro obor kriminalistika vedeným ministerstvem spravedlnosti. Sídlí na Lidickém náměstí v Ústí nad Labem v budově krajského policejního ředitelství.

Pracoviště daktyloskopie v Ústí nad Labem patří mezi nejlepší policejní znalecké pracoviště v republice a jejich vysokou odbornost respektují nejen kolegové z Kriminalistického ústavu v Praze, ale i daktyloskopičtí kolegové z Kriminalistického a expertízného ústavu Policajného zboru na Slovensku.

Dokazuje to i řada ocenění v rámci Policie České republiky. V roce 2011 byla oceněna jako Policistka roku dnes již legenda české daktyloskopie Jana Jírová. V roce 2013 byli ústečtí daktyloskopové oceněni jako Kolektiv roku v krajském kole Policista roku.

Nejde o minuty

Jak dlouho trvá nalezení shody otisku s databází? V televizních seriálech „vyplivne" počítač pachatele bezmála i s číslem bot během chvilinky. Jeden z důstojníků ale hodnotí se shovívavým úsměvem.

Ve skutečnosti může být výsledek pátrání v databázi znám během čtvrt hodiny, ale také může trvat dlouhé hodiny, ale i několik dnů.

Otisk dodaný do daktyloskopické laboratoře nemusí mít tolik markantů, kolik je potřeba ke zcela jasné identifikaci. I s omezeným počtem identifikačních znaků lze pracovat a databáze nabídne řadu možných pachatelů. Počítač nabídne možnosti a odborník na daktyloskopii musí možnosti vytřídit.

Pokud ve hře zůstanou možní dva tři pachatelé, kriminalisté v terénu ověří, kde tito podezřelí v době trestného činu byli. I to je velmi významná pomoc.

Identifikace

Pokud se otisky pachatele dostanou do databáze, dostanou se vlastně do sbírky tzv. daktyloskopických karet. Pachatel je vložen do krajské sbírky otisků prstů a dlaní v Ústí n. L., a kromě toho je uložena další karta do ústřední daktyloskopické sbírky Kriminalistického ústavu v Praze, a také v centrálním počítačovém systému.

Centrální evidenci při identifikaci využívají všechna kriminalistická pracoviště policie v ČR.

Kromě otisků prstů se kriminálníkům berou i otisky dlaně, či části dlaně. Na všech těchto plochách jsou jedinečné markanty. To vše dohromady představuje na severu Čech v rámci Libereckého a Ústeckého kraje asi 60 000 otisků, v celé ČR je ve sbírce asi půl milionů daktyloskopických stop.

Důležité upozornění: Pokud jsou na místě trestného činu snímány otisky prstů členům rodiny nebo spolupracovníkům, aby byly jejich stopy vyloučeny, a pro kriminalisty zůstaly jen stopy neznámých lidí, tyto otisky do databáze nejdou. V databázi otisků jsou pouze otisky pachatelů trestné činnosti.

Identifikace pachatele i v ideálním případě netrvá jenom 15 minut. I když specialista v Ústí n. L. najde v systému shodu, musí ji ještě manuálně potvrdit závěr počítačového systému, že skutečně jde o pachatele…

Archiv zla

Byl jsem překvapen, jak malý prostor zabírají desítky tisíc identifikačních karet lidí, kteří nějakým způsobem porušili zákon.

Kromě toho existuje i místnost (sklad), kde jsou uschovány všechny stopy na konkrétních věcech, které kriminalisté identifikovali.

Proto stopa na liště po vloupání před dejme tomu 15 lety, kdy nebyl identifikován zloděj, může i dnes podat svědectví, ztotožnit pachatele, který se stejného činu dopustil i dnes, tedy po 15 letech. Daktyloskopická laboratoř má doslova sloní paměť.

Lze vůbec zmást odborníka?

Občas se v televizi objeví detektivka, kde identifikace podle otisků není možná, protože zloduši mají odstraněná „bříška" prstů. K tomu lze říci, že k takovému zásahu by bylo potřeba již zdatného chirurga. Obrazce papilárních linií zůstávají na prstech po celý život.

Vytvářejí se postupně již od druhého měsíce vývoje lidského plodu. Papilární linie jsou neodstranitelné, pokud není odstraněna také zárodečná vrstva kůže.

Odstranění vrchní vrstvy kůže (píše se vrchní, ale je dosti hluboká!), nebo její poškození chemikálií zloduchovi nepomůže. Po dobu hojení dojde jenom k narušení v papilárních liniích. Po zhojení se linie zase obnoví.

Pokud se pachatel dopustí trestného činu jako mladík a podruhé až za dvacet let, ruce má zhrublé, může tam mít i jizvy, kvalita stopy sice může léty utrpět, ale v takovém případě daktyloskopické stopy pachatele usvědčí. I v případě, kdy třeba ruce člověka trpí tím, že pracuje s vápnem.

Otisky prstů jsou (jak víme z televizních seriálů) velmi často neviditelné. Ale šikmo dopadající paprsky světla je mnohdy zviditelní, zloděje zradí i pot, na který se dobře přichytí daktyloskopický prášek, speciální prášek si poradí s otiskem i na textilii z jemného vlákna, otisk zviditelní i různé chemické reakce, protože člověk má v těle aminokyseliny, které působí jako velmi ochotný policejní práskač.

Využívá se i ultrafialového světla atp. Prostě jednou způsobený otisk prstu či dlaně nebo chodidla bude objeven.Kriminalisté mají kromě speciálního osvětlení i desítky speciálních prášků, které nakonec pachatele dohoní…

Příklad z praxe

Pamatujete únos dítěte do Německa v černém VW Touran z července 2012 v Trmicích na Ústecku? I když byli únosci z Německa na akci dobře připraveni, osudným se jim staly odhozené kradené registrační značky. Zviditelněné a zajištěné daktyloskopické stopy na nalezených registračních značkách prokázaly shodu a pachatele únosu z Německa usvědčily.

Byla to profesionální práce dvou policejních znalkyň z oboru kriminalistika, odvětví daktyloskopie z ústeckého OKTE, která významným způsobem posunula vyšetřování k jeho rychlému objasnění.