Ale bohužel a pro město bohudík se jednalo o pokus marný. Žlutá čára na zemi měla simulovat vodorovné dopravní značení. Na tom by nebylo nic divného, kdyby čára nebyla namalovaná bez povolení příslušných úřadů. V tom je právě problém. Když tak strážníci přijeli se svým autem k Love Story a zastavili na svém obvyklém místě před výlohou, vyběhl na ně provozovatel s tím, že se dopouštějí přestupku, že nedodržují značení. Stížnosti provozovatele však kvůli značení „načerno“ byly marné a vše se obrátilo proti němu.

Více se o tomto kuriozním případu dočtete ve středu 12.3.2008 v teplickém deníku…