Jaké máte investiční plány pro letošní rok?
Vycházíme ze strategického plánu rozvoje obce a konceptu řešení dopravy, který jsme schválili na začátku volebního období. Roky 2010/11 patřily opravám a rekonstrukcím školních budov, na které jsme čerpali dotace ze Státního fondu životního prostředí. Rok 2016 zase patřil výstavbě chodníků a opravám komunikací. Letošní rok je takový pelmel. Budeme provádět výstavbu a opravy chodníků a komunikací. Prioritou je však pro nás Proboštovský lesopark. Je to krásný krajinný přírodní prvek, ale v současné době již trochu zanedbaný. Při silnějších větrech hrozí pády větví či úplné vyvrácení stromů. Stromy potřebují prořezat a prostor celkově zrevitalizovat. Obnovíme stávající a pořídíme nové herní prvky. V plánu máme opravit dětské hřiště Na Pěnkavce. Podali jsme již žádost o dotaci na Ministerstvu pro místní rozvoj. Rádi bychom, aby zde vznikl volnočasový prostor, kde si vyžití najdou děti i mládež. V prostoru budou umístěny především posilovací prvky, nové lavičky i odpadkové koše.

Kdy bude hřiště stát a kolik bude stát?
Žádost o dotaci jsme podali na konci minulého roku. Hřiště zrealizujeme bez ohledu na to, jestli nám dotace bude poskytnuta nebo ne. Provoz bychom chtěli zahájit do začátku letních prázdnin. Chceme, aby měly děti a mládež už přes léto nějaké vyžití. Cena se bude pohybovat kolem 600 tisíc korun.

Obec má nějaký bytový fond?
Máme 127 bytových jednotek. Pravidelně se o ně staráme. V některých bytech, hlavně tam, kde jsou nová plastová okna, je problém s vlhkostí a plísněmi. V letošním roce jsme vyčlenily větší objem finančních prostředků na rekonstrukce bytových domů. Máme zpracované projektové dokumentace na dva domy v ulici Sobědružská a budeme žádat o dotaci v rámci Integrovaného regionálního programu. Celá částka na opravu je součástí rozpočtu obce pro tento rok, takže k rekonstrukcím dojde i v případě, že nedostaneme dotaci.

Jak jste na tom s rozpočtem?
Posledních několik let tvoříme vyrovnaný rozpočet. Troufám si říci, že z obcí Teplicka jsem v tomto směru tou zdravější obcí. Pravdou je, že je pro nás rozpočtové určení daní momentálně velmi příznivé.

Budete něco dělat s proboštovským rybníkem?
Máme zpracovanou projektovou dokumentaci a vydáno stavební povolení na odbahnění a sanaci rybníka včetně zpevnění hráze. Původní dokumentace je z roku 2008, my jsme ji nechali přepracovat a budeme žádat dotaci. Náklady činí cca 13 milionů korun. Takovou investici nelze pokrýt pouze z rozpočtu obce.

Co je největší investiční akcí pro letošek?
Druhá etapa rekonstrukce objektu Beseda. Původně tam byla hospoda. Od roku 2006 je ale objekt uzavřen. V roce 2010 se nechala zpracovat projektová dokumentace, která počítala, že v objektu bude kavárna, restaurace, ubytování. Tuto myšlenku však zastupitelstvo opakovaně zvážilo a nakonec v roce 2014 došlo k názoru, že by měl objekt sloužit seniorům a širší veřejnosti. Objekt byl nedávno z venku rekonstruován v rámci dotace Státního fondu životního prostředí. Nová je fasáda, zateplení, výplně oken, dveří a střecha. Pracujeme na tom, aby se do Besedy vrátil život. V objektu budou především umístěny ordinace. Měla by zde být obvodní lékařka, endokrinologie, stomatologie a rehabilitace. Ostatní prostory budou k využití pro senior klub. Rozpočet je na druhou etapu zhruba 10 milionů korun. Předpokládáme, že k realizaci dojde ještě v letošním roce. Po dokončení bychom rádi do prostor dnešní obvodní lékařky přestěhovali knihovnu a vybudovali tam komunitní centrum pro děti a mládež.

Podporujete školství v obci?
Mnoho peněz vynakládáme na provoz základní školy a mateřské školky. Jedná se o finance na běžný provoz, ale stále je to málo. Školám chybí peníze na nákup skříněk, nábytku, rekonstrukce učeben. V rámci rozpočtu jim dáváme i peníze na nákup drobného hmotného majetku. Bohužel dotační možnosti pro tento druh školství jsou dost omezeny. Dotace jsou spíš poskytovány na vzdělávání, výzkum, vývoj. Malé obce, jako jsme my, bychom spíše uvítaly pomoc s tím dovybavením, protože pláště, okna, střechy jsou již opraveny několik let.

PSALI JSME: Nová věznice v Proboštově? Vedení obce ji nechce