Zátěž daně z nemovitostí tak bude v Bílině více přenesena na průmysl a energetiku. Celkovým výnosem daně v následujících letech bude kryt výpadek sdílených daní, které jsou městu kráceny konsolidačním balíčkem.

Město o změně v dani z nemovitosti informovalo v tiskové zprávě na svém webu:
* Město Bílina snižuje na minimum koeficient pro bydlení a naopak zvyšuje na maximální výši koeficient pro průmysl.Město reaguje na novelizaci zákona o dani z nemovitostí. Tato novela přinesla nejen zvýšení daně z nemovitostí u bydlení (+ 80 %), ale v oblasti průmyslu u některých skupin nemovitostí i výrazné snížení této daně (- 60 % u ostatních nevyužívaných ploch). Důsledkem pro Bílinu je výrazné snížení předpokládaného výnosu z této daně v roce 2024 a bez zásahu města i v dalších letech.
*Novela zákona o dani z nemovitosti zvýšila daňovou zátěž obyvatelstvu (bydlení) a částečně jí snížila průmyslovým podnikům a to včetně těžkého průmyslu. To se městu nelíbí.Proto Bílina s účinností od 01.01.2025 mění obecně závaznou vyhlášku s cílem ulevit obyvatelstvu snížením místního koeficientu u bydlení (z 1,0 na 0,5) a naopak zvyšuje místní koeficient u staveb pro průmysl (z 1,5 na 5 pro skupinu „podnikání v oblasti průmyslu, stavebnictví, dopravy, energetiky nebo v ostatní zemědělské výrobě“) a koeficient u pozemků typu ostatní zpevněné plochy v obchodním majetku podnikatele na 2,0. Všechny ostatní koeficienty zůstaly beze změn.

Více Město Bílina