Letošní předávání cen hejtmana v Severočeském divadle v Ústí mělo pro Krajskou zdravotní ještě jeden přínos. Ing. Štěpán Popovič, který získal cenu hejtmana pro rok 2014 v oblasti Regionálního rozvoje, se rozhodl finanční dar, padesát tisíc korun, věnovat Školícímu centru robotické chirurgie Krajské zdravotní.

„Osobně jsem přesvědčen, že Masarykova nemocnice v Ústí odvádí skvělou práci a asi bych měl problém vyjmenovat všechny špičkové obory. Je tu však jeden, který patří k obzvlášť významným a zároveň slouží i jako školící pracoviště pro ostatní nemocnice, včetně zahraničních. Je to centrum robotické chirurgie vedené přednostou Janem Schramlem. Domnívám se, že takové pracoviště zvyšuje prestiž jak nemocnice, tak celého ústeckého regionu. Proto jsem se rozhodl ho podpořit, jakkoliv jsem si vědom, že částka, kterou předávám, je vzhledem k nákladům pracoviště nepatrná. Chtěl bych, aby to bylo impulsem i pro ostatní obyvatele kraje, aby dle svých možností takovou činnost podpořili," uvedl Štěpán Popovič.

MUDr. Jan Schraml, přednosta Kliniky urologie a robotické chirurgie Masarykovy nemocnice v Ústí , při které školící centrum působí, řekl, že si kroku pana Popoviče nesmírně váží. „Jsem rád, že mezi oceněnými byl právě pan Popovič. Vážím si jeho gesta a jsem rád, že se rozhodl pokračovat v tradici, kterou jsem započal já v loňském roce a obdržené peníze věnoval na rozvoj robotiky v ústecké nemocnici. Na kroku pana Popoviče je vidět, že se snaží dělat pro Ústecký kraj maximum."(ps)