„Mohl by třeba v rámci zařízení dělat zdravotníka,“ uvedl už v loňském roce Rathův advokát Roman Jelínek. Podle soudkyně Lucie Yakut, která o žádosti rozhodovala, umístění odsouzeného do vysokého stupně zabezpečení přesně odpovídá zákonu. Za hlavní důvody pro Rathovo zařazení do této skupiny zabezpečení jmenovala především délku trestu a druh trestné činnosti. Kladné posudky z dosavadního výkonu trestu podle soudkyně nelze brát plně v potaz.

Exhejtman se čtvrtečního jednání nezúčastnil, přítomen byl pouze jeho obhájce. Ten rozhodnutí zatím nekomentoval.

David Rath nastoupil k výkonu trestu do teplické věznice 7. října 2019, zůstává zde i nadále. Odpykat si má sedm let za manipulaci státní zakázky. Z trestu se mu odečítá vazba, ve které strávil osmnáct měsíců.