V rámci celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků se jí zúčastnily nejenom zdejší zdravotní sestry, fyzioterapeutky a ergoterapeutky, ale také jejich kolegyně z domovů důchodců v Kadani, Mostu a fyzioterapeutky ze zdravotnických zařízení v Ústí nad Labem.
Celkem třicet posluchačů vyslechlo přednášky na témata stáří a stárnutí, polymorbidity neboli četných chorob, kterými senioři trpí, nemocí pohybového aparátu a tělesné aktivity ve stáří. Lektorka Venda Šmirklová přispěla praktickou ukázkou taneční terapie a hovořilo se i o využití textilní techniky tkaní v rámci ergoterapie.
„Přínosné byly všechny přednášky. Já osobně považuji za velmi důležitou problematiku tělesné aktivity ve stáří, motivaci seniorů k pohybu a zejména v zařízeních následné péče,“ upřesňuje ředitelka bystřanského domova Miroslava Barešová.
Podle ní je pro zvýšení kvality života ve stáří nesmírně důležité, aby senior nezůstával v posteli jenom pro to, že je v nemocničním zařízení. „To ještě neznamená, že musí celý den ležet. Samozřejmě, že pro personál je lehčí, když je celý den v posteli,“ přiznává.
Ze své řídící praxe má ověřeno, že záleží především na přístupu personálu, jak dokáže klienty zařízení pro seniory motivovat a využívat všech technik, které se nabízejí.
„Například taneční terapie je poměrně jednoduchá záležitost, ale její důsledky jsou nesmírné. Pacienti se posadí do kroužku na židli a mohou stepovat, tančí i lidé omezení v pohybu. Senioři taneční terapii a muzikoterapii milují. Tančit může i člověk, který je v posteli,“ konstatuje Barešová.