„Zemřelý 47letý muž z Duchcova nezanechal žádné pořízení pro případ smrti a v úvahu přicházející zákonní dědici pozůstalost odmítli. Tím byla okresním soudem nařízena likvidace dědictví,“ sdělila Adéla Janů z ÚZSVM.

Po zpeněžení majetku a uspokojení věřitelů zůstal ještě majetkový přebytek ve výši zhruba 75 tisíc korun, který ÚZSVM na základě soudního rozhodnutí převzal jako odúmrť. Získané finanční prostředky byly převedeny do státního rozpočtu.