Součástí rozhovorů byla i dostavba chybějícího úseku mezi Moldavou a Holzhau na historické železniční trati Most Moldava Freiberg. „Český premiér souhlasil s tím, aby byl ve smyslu výzvy účastníků II. společné konference podepsán dvoustranný mezivládní dokument mezi Saskem a Českou republikou, který bude deklarovat společnou vůli ke znovupropojení obou tratí.

Protože nelze v této věci počítat s financováním ze strany spolkové vlády, předpokládá se, že tento projekt bude muset na německé straně realizovat saská zemská vláda,“ řekl poslanec Saského zemského sněmu Steve Ittershagen. Obě tratě, spojující dvacítku českých a německých obcí a měst, tvořily v letech 1885 až 1945 jeden celek. Po druhé světové válce se ale hraniční úsek zrušil a mezi Holzhau a Moldavou chybí přibližně osm kilometrů kolejí.