Pyrotechnik munici zajistil a převezl k likvidaci, v souvislosti s nálezem naštěstí nedošlo k žádnému zranění ani škodě na majetku. Pokud lidé najdou jakoukoliv starou munici nebo zbraně, v žádném případě by s nimi neměli manipulovat. V takovém případě je vhodné místo označit, případně zajistit tak, aby bylo zabráněno přístupu jiných osob k nálezu a poté ihned kontaktovat policisty.(dav)