Jak Koukal dále vysvětlil, začátkem srpna odešla na ministerstvo kultury žádost a dnem podání se začal rozjiždět proces, během něhož má objekt ochranu, jako by již byl zapsán. Více se dočtete ve čtvrtečním 4.10.2007 teplickém deníku......