Vytvářelo by prostor pro klientelismus, korupci a politizaci veřejné správy. Zaměstnanci … proto zásadně nesouhlasí s navrhovanou změnou a trvají na zachování stávajícího systému odměňování. Zúčastní se proto demonstrace 21.9.2010 ve 12. hodin v Praze, na náměstí J. Palacha.

Pozdvižení mezi soudními úředníky nevyvolala jenom redukce platů, ale také minulý týden i informace Deníku, který jako jediný v republice informoval o vyplacení mimořádných odměn na Ministerstvu spravedlnosti (MSP) za 1. pololetí 2010, kdy částka vyplacená na odměnách dosahovala bez pár tisíc 10 milionů korun.

K tomu poskytlo MSP vyjádření: „V žádném případě není pravda, že by tyto prostředky byly ušetřeny jinde, než v rámci ministerstva spravedlnosti (každý soud má vlastní rozpočet, ministerstvo z něj rozhodně nemůže čerpat). Počet zaměstnanců se totiž v průběhu roku snižoval v souvislosti s úspornými opatřeními, dále byly peníze ušetřeny na mateřských dovolených či nemocenské. Z toho vyplývá, že celkový roční obnos na odměny není určován libovůlí ministra.

Odměny jsou jediným způsobem, jak lze ohodnotit výkon jednotlivých zaměstnanců nad rámec tabulkových platů. Na ministerstvu spravedlnosti má navíc většina zaměstnanců právnické vzdělání a jejich platy se, se stejně kvalifikovanými zaměstnanci v soukromé sféře, nedají srovnat. Praxe v rozdělování odměn je v souladu se zákonem a ostatní ministerstva postupují obdobně. V souvislosti s tím bych Vás ráda odkázala na srovnání průměrných platů na jednotlivých ministerstvech (resort spravedlnosti je navzdory vysoké kvalifikaci svých zaměstnanců zhruba uprostřed žebříčku),“ uvedla mluvčí ministerstva spravedlnosti Veronika Ludvíková.

Tisková mluvčí ústeckého krajského soudu Irena Jeřábková k vyjádření ministerstva uvedla: „Není pravda, že MSP nemůže čerpat prostředky z rozpočtu soudů. Naopak průběžně realizuje dle potřeby úpravy rozpočtu prostřednictvím rozpočtových opatření, kterých jsou během roku desítky. Je pravdou, že většinou dochází k posilování rozpočtů, ale v minulosti došlo k úpravám rozpočtu i směrem dolů například u prostředků na platy asistentů soudce a justičních čekatelů. Proto rozdělení odměn na ministerstvu ve výši téměř 10 milionů korun pracovníky soudů překvapilo.“ (ro)