Den hasičů připadá právě na 4. května, který je dnem sv. Floriána, jenž je patronem všech hasičů a zabraňuje požárům. Podívejte se na fotografie z archivu Teplického deníku, co všechno práce hasiče obnáší.

Děkujeme vám za vaši práci.