Jinak je pro vás připravený prakticky tradiční program: dopravní testy, jízdy zručnosti, hasičský útok na cíl, možnost získání prvního ŘP pro vaše děti, simulátor nárazu, parkování na přesnost, zážitková prevence (prevence úrazu hlavy, zážitek z jízdy pod vlivem alkoholu a drog, akutní první pomoc), ukázka techniky IZS. Ve 14.00 a v 15.30 hodin proběhne reálná ukázka vyprošťování zraněné osoby z vraku automobilu. (re)