Ves Kostomlaty vznikla zřejmě v raném středověku, patrně ještě před založením dodnes částečně zachovalého románského kostela. V písemných dokladech se Kostomlaty připomínají až kol. r. 1333 v souvislosti se zdejším hradem.