Čisto, klid, kdákání slepic a bučení krav. Pokud svítí sluníčko a koukáte na obec z návrší, hned byste si tu kupovali chalupu. Přímo v Žimu, nebo v Záhoří, což je další víska v žimském katastru. Celkem tu žije okolo 200 zapsaných lidí. Obec je známá regionálním útulkem pro psy. Starostou je Zdeněk Haramul.Žim je středověkou, původně slovanskou vsí, historicky položenou na jednom z hlavních tahů zemské cesty, spojující Prahu s přechody zemské hranice v Krušných horách a překračující zde České středohoří. První zmínka o vsi Žim je činěna v soupisech papežského desátku z ústeckého děkanátu zapisovaných v letech 1352 – 1391.