"Vydatný průtok vody prameništěm uvolnil jílovité částice, které způsobily zákal vody. Zároveň došlo ke zhoršení mikrobiologické kvality vody. V průběhu víkendu byla voda hygienicky zabezpečena navýšením dávkování chlornanu sodného. I tento objem chlornanu byl pro úpravu vody nedostačující - vzhledem ke znečištění, které přívalové srážky způsobily. Odběry vzorků prokázaly zhoršení kvality pitné vody," sdělila k tomu za SČVK Iveta Kardianová.

Pracovníci SČVK nyní postupně odkalují sítě, myjí vodojemy a zároveň prověřují vzniklé škody na prameništi.

O probléímu s vodou informuje na svém facebookovém profilu také starostka obce Hrobčice Jana Syslová. "Mít doma zásobu balené pitné vody by bylo určitě vhodné. Kvalita vody z pramenišť se zlepšuje, prosíme o trpělivost. Cisterna s pitnou vodou koluje všemi obcemi," píše tam starostka.