Dopolední program začne v 9 hodin soutěžemi, od 15 hodin na ně naváže zábavné odpoledne s vystoupením zájmových kroužků. Finále bude patřit vyhlášení vítězů soutěže „Cvrček hledá talent".

"Preventivní program se bude skládat z jednotlivých úseků, ve kterých se bude demonstrovat stav po úrazu hlavy a interaktivním hraním s Myšákem Bertíkem, stanoviště BER TO, Únava ne-bolí. Na trenažeru motocyklu a osobního vozidla si děti od 12 let budou moci zkusit, jak nebezpečné je řídit pod vlivem alkoholu, drog či při únavě," popsala pedagožka Petra Ottenschlägerová.

ODPOLEDNE PRO VEŘEJNOST

Dopolední program bude vyhrazen pro mateřské školy a 1. stupeň základní školy s prevencí úrazů a v druhé polovině dopoledne pro 2. stupeň se zaměřením na protidrogovou problematiku a prohlídku soutěžních 3D panelů s pohyblivými cíli, upozorňujícími na nebezpečné situace cestou do školy.

Program bude pokračovat v odpoledních hodinách od 14 hodin pro širokou veřejnost s vystoupením dětí z kroužků DDM a společnou diskotékou pod širým nebem.

"V programu budou zapojeny i složky integrovaného záchranného systému z Krupky a děti se blíže seznámí s vozidlem a motorkou městské policie, hasičským vozem a v neposlední řadě se dozví, jak poskytnout první pomoc a jak správně zasáhnout při hašení požáru např. doma," dodala Ottenschlägerová.

Přejezd kolejí v Teplické ulici v Krupce zarůstá. Technický stav je žalostný.
Přejezd v Krupce je upravený. Signalizaci nechali nefunkční