Trampský tábor byl společnou akcí oseckého Domu dětí a mládeže a litvínovské knihovny. Z Oseka jelo devatenáct dětí, které měly stanování na Dlouhé Louce v rámci druhého příměstského tábora. Sedmnáct dětí z Litvínova sem vyrazilo pod vedením Městské knihovny Litvínov. Pro ně byla tato akce jednorázová.

„Trampování bylo určené dětem od šesti do čtrnácti let a největší zastoupení tu měla skupina od osmi do deseti let. Na programu byly především soutěže, proto se děti na Dlouhé Louce rozdělily hned po příjezdu do čtyř týmů po devíti. Měli jsme dvě skupiny mladších a dvě skupiny starších," popsala organizaci vedoucí Domu dětí a mládeže v Oseku Lenka Říhová.

První den se soutěžilo a poté se děti vydaly na výlet k rozhledně Vlčí hoře, kde se učily poznávat stopy zvířat a kde jim jejich vychovatelé vysvětlovali, jak se mohou orientovat v přírodě. Děti se naučily rozdělat oheň a večer mohly své poznatky využít v praxi. V osadě, která se jim stala dočasným domovem, rozdělaly trampský oheň pomocí dvou pochodní a poté si na něm opekly vuřty. První den byl zakončen stezkou odvahy.

Druhý den dopoledne probíhaly další soutěže. K obědu byl vlastnoručně vyrobený zálesácký guláš a po něm se děti vydaly na Minifarmu Jany Hanko, která si pro ně připravila bohatý program. „Děti se projely na poníkovi a oslíkovi. Paní Hanko jim ukázala pastviny a vysvětlila jim, jak se stará o zvířátka. Nakonec si děti směly zvířátka nakrmit," popsal knihovník Vladimír Kraft.

Na závěr byli vyhlášení vítězové soutěží, kteří dostali odměny, mimo jiné malované dřevěné placky s motivy zvířat. S prázdnou neodešly ani děti, které se v soutěžích neumístily. Pro všechny byly totiž připravené sladkosti a upomínkové předměty. A co se dětem nejvíc líbilo? Spaní ve spacáku, stezka odvahy a krmení domácích zvířat na Minifarmě.

Akce měla úspěch, proto je v plánu ji za rok zopakovat. Děti byly stále pod dohledem vychovatelů. Z oseckého Domu dětí a mládeže s nimi jeli Lenka Říhová, Denisa Landová a Jan Hrbáč. Z knihovny jeli Hana Šochmanová, Vladimír Kraft a Ondřej Hogen. Jako dobrovolnice pomáhala Eva Němečková z Litvínova.

Litvínovské děti za Trampský tábor zaplatily 200 korun, které byly použity na dopravu, ubytování, jídlo a odměny. Osecké děti platily za celý pětidenní příměstský tábor 750 korun. Dům dětí a mládeže v Oseku se nyní připravuje na třetí letní příměstský tábor a knihovníci z Litvínova vymýšlí program zářijové akce Ťapání s Ťapinou. To si knihovna připraví ve spolupráci s litvínovským psím útulkem.