Akci organizačně zaštítila a finančně podpořila předsedkyně Českého statistického úřadu a dlouholetá patronka domova Iva Ritschelová: „Naposledy jsme se s dětmi viděli o Vánocích. Nastal tedy čas podniknout další dobrodružství. Těší mě, že si děti vodní radovánky užily a že měly možnost strávit sobotní odpoledne aktivně."

Zábavný program odstartoval ve 14 hodin a zapojilo se do něj celkem 40 dětí ve věku od 7 do 18 let. „Děti mohly závodit např. v plavání s deskou mezi koleny, v jízdě tobogánem na čas, v lovení puků pod vodou nebo v oblíbené štafetě družstev v plavání na deskách. Připravili jsme pro ně také ceny za výhry v soutěžích," uvedl ředitel Aquacentra Teplice Michael Paraska, jenž zároveň poděkoval firmě Coca-Cola a Restauraci Plavecká, které pro děti připravily občerstvení.

Děti z dětského domova v Ústí nad Labem na Severní Terase se sportu a dalším rekreačním aktivitám věnují poměrně pravidelně. Vychovatelé je však pedagogicky vedou i uměleckým směrem tak, aby si každé z dětí mohlo nalézt vlastní preference. V domově proto již 11 let funguje dětský sbor Terasáček. Minulý měsíc zazpíval koledy i v sídle Českého statistického úřadu v Praze, kde nyní také probíhá výstava obrázků, které děti namalovaly na téma čtvero ročních období. Na 24 vystavovaných kresbách, na nichž se objevuje i severočeská tematika jako Říp nebo Milešovka, se podílelo celkem 45 dětských autorů. Zaměstnanci Českého statistického úřadu se navíc na základě výstavy rozhodli věnovat dětskému domovu na Severní Terase finanční částku ve výši bezmála 35 000 Kč. „Za tento dar velmi děkujeme. Prostředky použijeme na další rekreační aktivity dětí v letošním roce," uzavřela Alena Novotná, ředitelka domova.