Nejprve jsme s průvodkyní prošli pietním územím bývalé obce a vyslechli si vyprávění o životě v předválečných Lidicích i o jejich zkáze za války. Žáci se zajímali hlavně o osudy lidických dětí. Nejpůsobivější byla chvíle u Památníku dětským obětem války, který bez nároku na honorář vytvořila sochařka Marie Uchytilová a dotvořil její manžel, sochař Jiří Hampl. Všichni jsme chvíli tiše postáli u 82 soch lidických dětí, jejichž životy zmařila válka. Děti položily k sousoší květiny. Poté jsme v Muzeu Lidice zhlédli krátký informativní film a prohlédli si zdejší moderní expozici, která mimo jiné nabízela i množství filmových vyprávění přeživších lidických žen.

Prošli jsme i Růžovým sadem, který však v tomto období není v květu, prohlédli jsme si nově vystavěnou obec a svoji exkurzi zakončili v rodinném domě č. p. 116. Zde Památník Lidice nově umožňuje návštěvníkům podívat se do jednoho typického domku postaveného po válce pro přeživší ženy a děti. V dnešní době tak všichni pochopili, že člověk by neměl být lhostejný k osudům jiných lidí. Děti hodnotily exkurzi jako velice zajímavou, mnohé z nich si ještě na internetu chtěly dohledat další osudy jednotlivých lidických obyvatel.

Marie Hůlková, ZŠ Dubí 2