Děti Země už podaly ke Krajskému úřadu v Ústí nad Labem také odvolání, kterým napadly tři předběžně vydaná stavební povolení. "Nebylo prokázáno, že je nutné obcházet standardní postup, kdy probíhá územní a stavební řízení a účastníci v nich podávají efektivní námitky," vysvětlil Patrik. Tvrdit, že je okamžitě nutné provést sanaci sesuvu, takže se obejdou zákony a veřejné výběrové řízení, je podle něj účelovým alibismem. "K sesuvu došlo už v červnu 2013, investor tak měl dost času ho standardními postupy dávno vyřešit," vysvětlil Patrik.

Svah zavalil rozestavěnou dálnici při silných deštích loni v červnu, poškodil také část železniční trati mezi Úpořinami a Chotiměří a zařízení kamenolomu Dobkovičky. Experti varovali, že pokud se urychleně nepřijmou nápravná opatření, mohou vydatnější deště způsobit další sesuv, jenž by ohrozil především obyvatele blízkých Litochovic. Kvůli nedostatku času požadoval ministr po hejtmanovi Ústeckého kraje vyhlášení stavu nebezpečí, který by ministerstvu dal volnou ruku při zadání zakázky na odstranění závalu. Koncem září ale hejtman Oldřich Bubeníček (KSČM) ministerskou žádost zamítl s tím, že pro ni neexistují zákonné důvody.

"Likvidaci sesuvu a realizaci sanačních prací je potřeba zahájit ihned. Jakékoliv zdržení může mít v konečném důsledku nepříznivý vliv na životy a zdraví obyvatel níže položené obce a stejně tak způsobit škody na jejich majetku a dálničním tělese," uvedlo v materiálu ministerstvo dopravy. Na nebezpečí dalšího sesuvu ovšem poukazují geologické posudky už od loňského léta, až do letošního roku se ale v místě žádné kroky pro odstranění sesuvu neuskutečnily. Firmu pro geologický průzkum začalo Ředitelství silnic a dálnic shánět letos v březnu.

Více než 16kilometrový úsek dálnice D8 přes České středohoří staví sdružení firem pod vedením Eurovia CS a Metrostavu. Původní cena ze září 2007 ve výši 9,9 miliardy korun bez DPH se mezi tím zvýšila na 14,2 miliardy (bez DPH). Termín dokončení se z prosince 2010 právě kvůli sanaci sesuvu posunul až na prosinec 2016. Ekologové ze sdružení Děti Země dlouhodobě upozorňovali na nevhodně vybranou trasu a před rizikem půdních sesuvů varovali geologové už v roce 2005, kdy se o budoucí dálnici jednalo.