Je dobré, aby se děti nějak zvlášť připravovaly na začátek školního roku?
Záleží na tom, do jaké třídy nastupují. Pochopitelně jiná příprava bude pro prvňáčka a jinou přípravu na školní rok bude absolvovat žák třetí nebo dokonce deváté třídy. Pln očekávání bude zřejmě prvňáček a tomu vytvoříme co nejhezčí vstup do školy tak, aby na něj nikdy nezapomněl, ať už nákupem potřebných učebních pomůcek, ale zejména i posezením např. v cukrárně, rodinnou oslavou apod. Žáci vyšších ročníků měli poslední prázdninový týden věnovat škole alespoň základní přípravu. Čili nákupem sešitů, dovybavením základními školními pomůckami, nahlédnutím do nových učebnic, pokud jim je třídní učitel rozdal již před prázdninami. Samotné prázdniny však měly patřit skutečnému odpočinku.
Co by měli udělat rodiče, aby se jejich ratolesti po dvouměsíčním volnu zklidnily?
Už poslední týden před nástupem do školy měli rodiče dětem nastolit klidnější režim a upravit den tak, aby děti začaly dříve chodit spát, naučily se opět vstávat, jakoby šly do školy. Děti, které měly v nižších ročnících určité učební problémy, se měly na školu připravovat četbou, procvičit si pravopis formou krátkých diktátů a vypočítat si pár příkladů.