Dětský den se uskuteční v sobotu 4. června v Šanovském parku v Teplicích, start běhu je stanoven na 10. hodinu. Poběží se ve třech kategoriích děti, ženy a muži. Startovné pro děti je 30 Kč, pro dospělé 50 Kč. Připraveny jsou hry, soutěže a odměny.

Už v únoru 2016 získala na nákup schodolezu pro provoz denního stacionáře Krajská zdravotní, a. s., pod níž Nemocnice Teplice patří, sponzorský dar ve výši 50 tisíc korun od společnosti Pink Panther Agency, s. r. o., managementu skupiny Kabát.

Získat další finance na nákup schodolezu si vzali za své tepličtí ragbisté.

„Schodolez je důležitá pomůcka, která pomáhá v manipulaci s nechodícími nebo těžce chodícími klienty.

V současné době máme schodolez vypůjčený, ale je velkých rozměrů a v úzkém schodišti nepoužitelný.

Tuto pomůcku využíváme denně, je možno pro dítě se schodolezem dojet až k autu, zdolat všechny schody a nerovnosti a přepravit dítě bezpečně do cvičebny," vysvětluje vedoucí oddělení, vrchní sestra Drahuše Feďjuková s tím, že nové zařízení vyjde na asi sto tisíc korun.

V současné době dochází do teplického stacionáře denně v průměru 25 dětí ve věku 2 7 let, její personál ambulantně provádí léčebnou rehabilitaci pro klienty do 19 let věku. Každý den projde cvičebnami kolem

15 ambulantních pacientů. (ich)