Soutěže, která byla určena pro žáky 6. – 9. roč. ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, se zúčastnila děvčata ze 7. A pod vedením učitelky Mgr. A. Zouharové (německý jazyk) a učitelky Mgr. A. Štofčové (výtvarná výchova).

TEXTY V ČEŠTINĚ I NĚMČINĚ

Důležitý byl vtip, nápad, originalita a estetická hodnota zaslaných příspěvků. Stejný důraz byl kladen i na jazykovou správnost textů, kterými měli soutěžící doplnit výtvarnou práci.

V. Gussarová, T. Adiová, A. Bednářová, J. Al Gandari, K. Vlasatá a Thi Lan Anh Nguyenová si připravily na výše uvedené téma s učitelkou Zouharovou texty v českém a německém jazyce. Učitelka Štofčová tyto texty s děvčaty zpracovala po výtvarné stránce. Výtvarnou část pomohla dotvořit i E. Gorlach ze 6. B a M. A Hasanová ze 7. A.

Dívky vytvořily knihu, jejíž součástí byly nejenom jejich náměty na zdravou snídani, ale i další příklady receptů, fotogalerie a didaktická hra, jejímž prostřednictvím si žáci mohou ověřit své znalosti o zdravé stravě.

POTĚŠILY HANDICAPOVANOU HOLČIČKU

I když práce na knize byla náročná, dívkám se velmi líbila a pracovaly na ní s nadšením. Při tvorbě didaktické hry byli do práce zapojeni i žáci 7. A a 9. A v rámci výtvarné výchovy. Osvěžili si tak své znalosti získané na různých besedách o zdravém životním stylu a zároveň i znalosti z výtvarné výchovy, které jsou potřebné k vytváření výtvarných prací kombinovanou technikou, jejíž součástí je koláž.

Ve velké konkurenci přihlášených příspěvků získala děvčata 1. místo. Děvčata dostala za vítězství v soutěži školní multilicenci Flexibooks pro výuku německého jazyka a tablet. Po vzájemné dohodě se rozhodla, že tablet věnují holčičce, která ho vzhledem ke svému zdravotnímu handicepu potřebuje více.

Poděkování za velký úspěch v soutěži a reprezentaci školy patří všem zapojeným děvčatům a oběma paní učitelkám za nápady, nadšení do soutěže a odborné vedení.

Marcela Prokůpková, ředitelka ZŠ s RVIVT, Teplice, Plynárenská 2953