Krajští zastupitelé schválili dotační program Podpora sociálně zdravotních služeb 2008. „V návrhu rozpočtu kraje na rok 2008 je pro něj vyčleněna částka 9,5 miliónů korun,“ upřesnil náměstek hejtmana Petr Fiala. Velkou část zdravotních a sociálních služeb kraj zajišťuje prostřednictvím svých nemocnic a zařízení sociálních služeb. Zejména na místní úrovni jsou ale neziskové organizace, církve a městské příspěvkové organizace jejich důležitými poskytovateli.
 
„Vzhledem k zavedení registru poskytovatelů sociálních služeb, které vyplynulo z nového zákona o sociálních službách, se o něco zjednoduší podávání žádostí o krajské dotace. Je to jedna z výhod, kterou tento zákon přinesl,“ poznamenal Fiala.
 
V rámci dotačního programu kraj každoročně podporuje například pečovatelské služby, denní stacionáře, krizová centra, terénní programy nebo domy na půl cesty.
 
„Stejně jako v minulých letech také tentokrát chceme podpořit i aktivity, které nejsou sociální službou, ale s touto oblastí souvisejí a jejich realizace je v kraji potřebná. Jde například o zdravotní péči poskytovanou v rámci hospiců, která není hrazena ze zdravotního pojištění, programy prevence užívání drog nebo programy zaměřené na podporu rodiny a na zajištění pěstounské péče, například mateřská centra,“ připomněl náměstek hejtmana.
 

O krajské dotace mohou žádat například občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církve, fyzické osoby nebo příspěvkové organizace obcí. Podrobnosti o programu „Podpora sociálních a zdravotních služeb 2008“ najdou zájemci na webu Ústeckého kraje (www.kr-ustecky.cz) v sekci Dotace a granty.