V době, kdy většina obchodníků nabízí různé slevy a podporuje tak nákupní šílenství, nabídl tento řetězec nejen s drogistickým zbožím svým zákazníkům pocit podílet se na něčem smysluplném. V pátek 29. listopadu se v prodejnách s logem dm nakupovalo s cílem, aby byl obrat co nejvyšší. Pět procent z toho totiž má jít na podporu občanských aktivit směřujících mezi seniory a jejich vnoučata. A bylo znát, že na tento způsob charity a podpory zákazník slyší. Díky vstřícnosti vedení dm jsme mohli slíbit, že mezi 70 subjektů do českých a moravských okresů rozdělíme rovné dva milióny korun.

V některých okresech se přihlásil jediný zájemce o finanční dar ve výši 28 600 korun, v jiných je přihlášených projektů více. A jak jsme slíbili, o jediném vítězi v každém okrese rozhodnete vy, čtenáři našeho webu.

Ve vašem okrese se přihlásily tyto domovy a instituce. Jejich názvy, adresy najdete pod textem. Abyste mohli lépe rozhodnout, popis jejich konkrétního projektu přikládáme.

Hlasovat můžete na konci článku od 21. února do 1. března. Přejeme vám šťastnou ruku a vítěznému domovu od srdce blahopřejeme. Podmínky předání daru domluvíme již s ním.

Vyhrajte dárkový box
Partner projektu připravil pro 15 z vás věcný dar v podobě oblíbeného dárkového boxu. Jak vyhrát cenu? Soutěžní otázku najdete ZDE.

Teplický okres

1) Domov důchodců Bystřany, Pražská 236, 41761 Bystřany

Domov důchodců v Bystřanech oslavil loni 50 let své činnosti. „Je tady stabilizovaný a maximálně odborně vzdělaný personál,“ řekl bystřanský starosta Ivan Vinický. V domově důchodců žije zhruba 197 klientů a pečuje o ně 110 zaměstnanců. „Máme tu klienty z celého Teplicka, ale žádosti chodí i z Prahy a dalších míst, zájem je veliký. Poskytujeme dva typy sociálních služeb – Domov důchodců pro seniory a Domov se zvláštním režimem, kam přijímáme seniory od 65 let se sníženou soběstačností z důvodu chronického duševního onemocnění,“ dodala ředitelka důchodců v Bystřanech Miroslava Barešová. DD v Bystřanech během roku pořádá různé akce, při kterých se propojují generace například míchání drinků žáků Hotelové školy či návštěvy dětí z místní MŠ.

2) Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, p.o., Na Výšině 494, 145 01 Teplice

Mezigenerační hry se v naší organizaci konají každoročně. Princip je jednoduchý alespoň na chvíli propojit svět dětí (6-10let) a svět seniorů (65let a více). Jedná se o vědomostně - pohybové klání, kdy mezi sebou soutěží družstva, která jsou složena ze tří seniorů a tří dětí. Musí tedy vzájemně spolupracovat a komunikovat, při tom u pohybových disciplín děti velmi reálně vidí, že senioři potřebují v ledasčem pomoci a senioři zase mívají obvykle navrch v disciplínách vědomostních, kde musí pomoci dětem. Akci pořádáme každoročně a je velmi oblíbená. Dar použijeme na pomůcky potřebné k realizaci jednotlivých disciplín (ty budou pro seniory a děti sloužit i nadále při pravidelném setkávání dětí z MŠ Sládkova a seniorů z Teplického domova), na kulturní program a občerstvení, které je každoročně součástí a v neposlední řadě i na odměny pro vítěze. 

3) Seniorcentrum Pohoda Dubí, Ruská 292/2a, Pozorka, 41703 Dubí

V našem Seniorcentru provozujeme dětskou skupinu, která často s našimi seniory spolupracuje. Považujeme za důležité setkávání a propojování těchto generací, má to velký pozitivní vliv na obě skupiny. Pro seniory je to zpestření programu, vylepšení nálady, které funguje jako prevence pro různé depresivní i jiné stavy. Pro děti je to pochopení, že úcta ke stáří je důležitá. Propojení generací u nás funguje několikrát týdně a rádi bychom ho rozšířili i o Ergoterapii s Montessori prvky. Jelikož je pro nás důležité i zachování motoriky u seniorů, zachování co největší sebeobslužnosti a také zachování či rozvíjení paměti, rádi bychom zakoupili některé Montessori pomůcky, které by v tomto seniorům pomohly. Každý týden by tedy probíhala Ergoterapie s Montessori pomůckami spojená s mezigenerační spoluprací, kdy Montessori pomůcky mají pozitivní vliv i na motoriku u dětí. Montessori pomůcky jsou velmi edukativní, jednoduché, přírodní materiál a zaměřují se na smysly (čich, chuť, sluch, zrak nebo hmat).

4) Hornická nemocnice s poliklinikou spol. s.r.o. Pražská 206/95, Pražské Předměstí, 41801 Bílina

Součástí našeho zdravotnického zařízení je také oddělení sociálních lůžek a právě pro toto oddělení bychom rádi získali nabízený dar. Máme v plánu založit „Klub kuchařinek“ pro seniory a děti. Pro klub bychom rádi pořídili přenosnou troubu se sporákem a další vybavení např. pro výrobu toastů, palačinek, zmrzlin. Pro naše seniory a jejich rodinné příslušníky v průběhu celého roku připravujeme celou řadu různorodých aktivit, do kterých velmi často zapojujeme děti z MŠ, ze ZŠ, děti z organizace ,,Člověk v tísni"a další dobrovolníky. Za pěkného počasí k realizaci těchto akcí využíváme naši krásnou zahradu, jejíž součástí je také altán, ohniště a výběh s kozami. Právě tento výběh je častým společným cílem seniorů i dětí. Pořádáme např. Vánoční posezení, ve spolupráci s dětmi a zdravotnickým personálem jsme se seniory nacvičili pásmo koled,pořádáme oslavy MDŽ, letní mezigenerační olympiády, posezení u táboráku, zpívání s kytarami.