Zasloužilé ryby budou brzy následovat i mladší kolegové. Do Barbory bude vypuštěno kolem šesti a půl tisíce mladších ryb. Rybář Vladimír Cholenský vysvětlil, že pro ryby bude nový vyčištěný rybník i jakousi zkouškou. Důležité je, aby měly dostatek potravy.

Na dně Barbory se za několik desítek let usadila pěkná vrstva bahna. Cholenský upřesnil, že bylo vyvezeno celkem 48 tisíc kubíků bahna. To je o šetnáct více než se původně plánovalo a bylo spočítáno. To, zda rybky v Barboře nestrádají, budou rybáři zjišťovat při náhodném odlovu. S Frantou se nejspíš setkají až v říjnu, kdy se budou ryby lovit a rybník poté vypouštět.