Za Priorem už je delší dobu velká díra jako po pumovém útoku. Svoji práci zde měli archeologové.

Více o tom hovoří Martin Jonáš, mediální zástupce investora nového obchodního centra Galerie Teplice (místo Prioru). „V současné době probíhá demolice v zadní části, to znamená v té části, kde ještě není objekt Prioru. Probíhal zde také archeologický průzkum. A na částech, kde již byl ukončen, se zaváží zemina. V příštím měsíci začnou práce na přeložkách energií, které jsou v podstatě potřebné pro to, abychom mohli zahájit demolici stávajícího Prioru.”

Fasáda Galerie bude „cihlová”

Významnou změnou je podle Jonáše zásah do původně navrhované podoby fasády, která se přizpůsobila vlastně více okolí, které tady je. „To znamená, že nově budou mít podobu jakýchsi pálených cihel. Budou to velké kvádry, které budou vlastně tvořit stěny,” podotkl zástupce investora.

Za celým projektem multifunkčního centra přestavby je společnost Obchodní domy Prior a.s., která počítá s investicí kolem jedné miliardy korun. Developerem projektu je společnost DANDREET, a.s.

Projekt bude realizován na ploše více než 1,6 ha. Vzhledem k přirozeně se svažujícímu terénu vzniknou tři rovnocenná přízemní obchodní podlaží přímo přístupná z okolního terénu a tří světových stran. Kryté parkovací plochy budou umístěny v přízemí objektu - v sousedství supermarketu a servisních jednotek a na střeše objektu. Kombinace tří přímých vstupů do objektu a vertikální rozmístění obou parkovacích podlaží poskytne maximální komfort zákazníkům a umožní rovnoměrné rozložení zákazníků po celé obchodní galerii.

Výstavbu provází archeologický výzkum, který na takové ploše a na takové profesionální úrovni nemá v Teplicích obdoby. Z prvotních zjištění archeologů v prostoru za Priorem, kde nevedou žádné sítě a byl proto zachovaný a nenarušený výstavbou, vyplynulo, že se pohybují mimo areál staršího středověkého jádra města, které mohlo být menší a nevíme, zda bylo rozšířeno už v 15., nebo až v 16. století. Jde o místo, na kterém se kumuloval odpad.(pem)

Objevy archeologů

Archeologové objevili řadu zahloubených odpadních jam z období vrcholného středověku, velké kusy mazanice a také soustavu dvou nádrží s přepadem, které mohly být využívané jako pohon mlýna nebo při výrobě železa. Je také možné, že se zde ve středověku těžily bahenní rudy, čemuž nasvědčuje přítomnost četných vysráženin. Nic nenasvědčovalo tomu, že by se v těchto místech také bydlelo. Domy bývaly v té době s kamennými základy a dřevěným patrem vymazané hlínou a při velkých požárech, které se rychle šířily, vznikalo velké množství odpadu. Ten se pak dával právě do odpadních jam za městem. Objevili zde i starší materiál pocházející ze 14. století. V tuto chvíli zatím práce archeologů skončila a prostor je opět k dispozici stavební firmě. Dohled tu budou mít archeologové ale po celou dobu stavby, kdy se musí dobře odkrýt jednotlivé vrstvy. Jejich hlavní práce pak nastává po skončení archeologického výzkumu. To se totiž začíná bádat nad nálezy už v prostředí laboratoří.