”V rámci prací dojde k obnově historické dlažby na silnici i chodnících, které budou navíc v rámci možností rozšířené. Dále dojde k výměně veřejného osvětlení a opravě kanalizačních vpustí,” upřesnila místostarostka Zuzana Bařtipánová.