Na silvestra bude otevřen od 8 do 12 hodin a záležitosti týkající se odboru správních činností, jako je matrika, evidence obyvatel, osobní doklady, registr vozidel, je možné vyřídit v tento den do 11.45 hodin.

Turistické informační centrum na Benešově náměstí je až do silvestra uzavřeno.