Největší investicí bude letos rekonstrukce náměstí. Parkovací místa se přesunou na obvod náměstí a ve středu bude klidová zóna s lavičkami a zelení. Povrch z čedičových valounů na požadavek orgánů památkové péče ve středu náměstí zůstane, parkovací místa zřejmě budou mít povrch pevnější, nejspíše ze žuly. Revitalizace vyjde zhruba na 25 milionů korun.

Prázdná budova Černého koně by se měla v letošním roce zaplnit. Město tam plánuje přesunout informační centrum a časem tam vybudovat galerii nebo menší muzeum. V patrech budou vytvořeny bytové jednotky pro obyvatele města. Nutná je však celková rekonstrukce budovy kromě střechy, která je v dobrém stavu. Počítá se s celkovými opravami vnitřku a také fasády. Vše vyjde na 20 milionů.

Třetí největší investicí bude rekonstrukce komunikace v ulici 5. května. "Dojde tam k rozšíření stávající komunikace hlavně z důvodu lepšího parkování a průjezdnosti vozidel a autobusů MHD v části ulice, kde to umožní prostor, a k opravě povrchu po celé délce komunikace," uvedl vedoucí odboru nemovitostí a investic Jaroslav Bureš. Tato investice si vyžádá 17 milionů. Rekonstrukce se bude konat v součinnosti se společnostmi RWE a SVS, které před celkovou rekonstrukcí ulice vymění svou infrastrukturu.

Velmi nutné jsou opravy v plavecké hale. Letos by měla být zahájena první etapa celkové rekonstrukce budovy.

"Dílčí opravy v minulých letech bohužel odkryly velké nedostatky, které je zapotřebí řešit komplexně, aby hala mohla být v provozu v dalších letech. Zatím není jisté, na kolik etap bude rekonstrukce rozdělena a netroufáme si ani odhadnout, do jaké výše se vyšplhají celkové náklady," upozornila Zuzana Bařtipánová. První etapa se bude týkat celkové rekonstrukce objektu sauny a občerstvení kromě zateplení a vzduchotechniky, které byly v objektu opraveny v roce 2016. Tyto práce vyjdou na 11 milionů.

V letošním roce počítá rozpočet i s menšími investicemi. Čtyři miliony půjdou do vybudování veřejného osvětlení podél řeky Bíliny v úseku od můstku u Lidlu k tenisovým kurtům.

Stejná částka bude proinvestována při rekonstrukci budovy pošty v sídlišti Za Chlumem a další finanční prostředky bude muset město vydat při řešení napojení místní dopravní sítě na komunikaci vedoucí do Kostomlat.

Město letos počítá podle rozpočtu s příjmy ve výši 303 miliony korun a výdaji ve výši 389 milionů. (nev)