S platností od pondělí 26. března 2018 jsou opět povoleny návštěvy na anesteziologicko-resuscitačním oddělení (ARO), jednotce intenzivní péče (JIP) a porodnici včetně novorozeneckého oddělení Nemocnice Chomutov a na stejných odděleních v Nemocnici Děčín. Ukončený byl zákaz návštěv, s výjimkou osob do 25 let, také pro Nemocnici Teplice. 

Opatření v teplické nemocnici vychází z doporučení Evy Poláčkové, vedoucí protiepidemického oddělení Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, územního pracoviště Teplice.

"Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci ve výskytu chřipky na okrese Teplice mohu doporučit uvolnění zákazu návštěv pro dospělé ve věkové skupině nad 25 let, kterým nemocnost klesla pod epidemickou hranici a drží se pod ní na rozdíl od věkových skupin pod 25 let, kde data vykazují setrvalou nemocnost vysoko nad hranicí epidemické křivky v okrese Teplice. Věková skupina 15 - 24 let v posledním týdnu dokonce vykazuje zvýšení nemocnosti akutních respiračních infektů téměř o 30 %," sdělila Poláčková.

Zákaz návštěv Krajská zdravotní, a. s., vyhlásila v pátek 2. února. V Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem Ústí nad Labem a v Nemocnici Most byly znovu povoleny návštěvy od pátku 9. března.