Jde o prostor, kde probíhá dobročinný bazar darovaných uměleckých předmětů a konají se různé akce. Chod Dobrogalerie zajišťuje dobrovolnické centrum Spolu proti samotě, jehož hlavní náplní činnosti je pomoc osamělým lidem, dobrovolníci ze Spolku proti samotě také neúnavně nakupují potřebným a telefonují si s lidmi v psychické tísni.