Radní zároveň schválili darovací smlouvu, na základě které obdrží jednotka sboru dobrovolných hasičů dotaci od společnosti ČEZ, a to ve výši 150 tisíc korun na pořízení nového vybavení. Náplní práce pro jednotku je především podílet se v rámci Integrovaného záchranného systému na odstraňování a likvidaci mimořádných událostí. Doplňkovou činností jednotky je výchova mládeže, funguje tam kroužek pro děti.