Jedním z místních Dobrých andělů je usměvavá a přátelská Lucie Voňková. „Nepřispívám cíleně na jednu rodinu, posílám každý měsíc někomu jinému. Když se ale neumí postarat stát, tak musíme my všichni okolo,“ komentuje, proč pomáhá nadaci shromažďovat peníze potřebné na náročné léčby onkologicky i jinak nemocných dětí.

Stokorunami v minulosti už přispěl na léčbu nemocných dětí také Václav Holík z Teplic. „Začal jsem s tím, když jsem před lety ještě jezdil s atrakcemi po poutích. Narazil jsem tam někde na jejich reklamu. Od té doby posílám stovku k nim na účet a oni to rozdělují. Pokaždé to dají někomu jinému. Mně přijde pak zpráva do mobilu, komu jsem tím pomohl,“ líčí řidič z povolání.

Jedním z posledních případů pomoci na Teplicku je příběh tříleté Barunky, která se musí podrobit náročné operaci očí, protože se narodila s vážnou zrakovou vadou. Lékaři na klinice v Německu vpraví injekcí do jejího oka chybějící gen. I této rodině pomáhá nadace.

Tříletá Barunka z Teplic trpí těžkou zrakovou vadou.
Tříletá Barunka z Teplic čeká na speciální operaci očí, rodině pomáhá nadace

Dárci do Nadace Dobrý anděl přicházejí z různých koutů republiky. Přispívají anonymně i veřejně. „Nedá se přesně říci, odkud peníze přicházejí, protože ne všichni nám při registraci tuto informaci sdělí. U řady lidí to víme, ale ne všichni mají zájem to uvádět,“ říká Vítková.

Různé je i to, odkud se lidé o možnosti pomoci dozvědí. „Je to kombinace více věcí. Mezi jednu z největších inspirací, která k dárcovství motivuje, je medializace příběhů. Vždy, když nám v médiích vyjde příběh, na počtu dárců se to značně odrazí. Proto jsme za každou medializaci velmi vděční a nesmírně si vážíme i toho, že i když dané rodiny mají svých starostí dost, snaží se nám naopak pomoci tím, že nám dovolí jejich příběh představit jiným,“ podotýká manažerka nadace. „Velmi často se pak lidé stávají dárci na doporučení někoho jiného, kdo už s námi v kontaktu je,“ dodává.

Letos na podzim oslaví Nadace Dobrý anděl 10 let od svého založení. Zájemci mohou přispívat pomocí trvalých nebo běžných platebních příkazů na účet číslo 8001008/5500, kde jako variabilní symbol zadají svoje Andělské číslo. To získají hned při registraci do systému.