Důvodem vyhlášeného zákazu je ochrana života a zdraví osob, které mohou být ohroženy těžbou a lesní dopravou dřeva při zpracování následků větrné kalamity.