Lékaři požadují jednání s pojišťovnami o výši úhrad za péči, která je podle nich nízká. Svým protestem chtějí také upozornit na současnou znepokojivou situaci praktických lékařů nejen v okrese, ale v celé České republice. Praktičtí lékaři stárnou a jejich mladých nástupců je neuvěřitelně málo. Tak málo, že v žádném případě nebudou schopni nahradit přesluhující staré lékaře.
Již od března se snaží praktičtí lékaři jednat se zdravotními pojišťovnami. Zatím marně, pojišťovny jako by prý neslyšely. Lékaři jsou ochotni jednat s pojišťovnami nejpozději do 21. září. Jaromír Kratochvíl vysvětlil, že již od března se lékaři snaží jednat s pojišťovnami. „Propočítali jsme a stanovili část úhrad, kterou dává pojišťovna za pacienta, na 55 korun. Protestní akce má seznámit praktiky s tím, jaká je současná situace,“ říká Kratochvíl.
K celorepublikovému protestu se v mnoha regionech připojili také praktičtí lékaři pro děti a dorost. Námi oslovené dvě teplické „dětské“ lékařky se však stávkovat nechystají. „Vím o co jde, ale my nebudeme stávkovat. Jsem navíc krátce po dovolené,“ sdělila nám Ludmila Moravcová. Ordinaci neuzavře ani Zuzana Procházková. „Já se protestní akce určitě nezúčastním a ordinaci nezavírám,“ řekla.
„Vím o tom, že lékaři budou stávkovat. Dozvěděla jsem se to však teprve v pondělí večer, jinak jsem nevěděla, že se něco takového vůbec plánuje,“ říká Šárka Brabcová z Dubí.
Když budou zavřené ordinace praktických lékařů, nabízí se otázka, kam tedy mohou lidé chodit v případě zdravotních potíží či potřeby lékaře. Po celý den, od osmi hodin až do začátku fungování večerní pohotovosti, bude v ordinaci pohotovosti na poliklinice k dispozici lékařka Hana Pácaltová
„Protestní akce se budu účastnit tím, že budu zajišťovat pohotovostní službu pro pacienty lékařů, kteří se protestů účastní,“ vysvětluje Pácaltová.
Na Teplicku je situace praktických lékařů opravdu alarmující. „Zatímco v Česku je průměrný věk praktických lékařů 52 let, v Teplicích je ještě minimálně o 10 let vyšší,“ upřesňuje Jaromír Kratochvíl. Celostátní konference praktických lékařů přinesla alarmující zjištění: více než 30 z nich v celé České republice provozuje praxi i po dovršení 80 let. „Nebudu zapírat, dva nebo tři kolegové v Teplicích se k této hranici blížíme,“ přiznává jeden z nejdéle sloužících praktiků na Teplicku Evžen Hluchovský.