„Škody přesáhly 11 miliard korun. Na nejvíce postiženém Litoměřicku povodeň zatopila celý Terezín a poničila České a Nové Kopisty, Počáply, Mlékojedy, Křešice, Černěves. Rozsáhlé škody hlásili zemědělci, ale i pracovníci památníku Malá pevnost. Na Děčínsku záplavy zasáhly třetinu měst a obcí, nejvíce Hřensko,“ popsala krajská mluvčí Lucie Dosedělová.

Není snad jediná oblast lidského snažení, do níž by povodeň nezasáhla. Bydlení, zásobování vodou, elektřinou, plynem, energetickými surovinami, potravinami, léky a krmivy pro živočišnou výrobu. Nenahraditelné ztráty jsou v archivech. Živelná pohroma ochromila chod velkých sportovních hal i mnoho malých hřišť.

SKLADY S CHEMIKÁLIEMI FIRMY VYPRÁZDNILY

Tisíciletá voda připravila podniky se sídlem podél Labe o desítky milionů korun. Lovosickou Lovochemii záplavy vyřadily z provozu na měsíc. Evakuovat a zastavit výrobu musela také ústecká Spolchemie. Oba podniky vyprázdnily především sklady s nebezpečnými chemikáliemi, což se ukázalo jako velmi prozíravé, jelikož voda zatopila právě je.

Na pravém břehu řeky v Olšinkách na Ústecku skončil pod vodou i sklad Setuzy. Firmy se na povodňovou vlnu dobře přichystaly. Přerušily výrobu, evakuovaly zaměstnance, odvezly majetek do bezpečí.

Hodně pak „biblickou“ potopou utrpěly loděnice a přístavy. V českých přístavech v Děčíně a Ústí napáchala katastrofa škody za 90 milionů. České dráhy ohlásily, že se cena za opravy 21 nádražních budov podél Labe včetně těch největších v Ústí, Roudnici či Děčíně, kolejí a trolejového vedení vyšplhala na 142 milionů korun. Zprovoznění tratí trvalo až do konce roku 2002.

Podle exředitele Povodí Labe Jindřicha Zídka lidé na pravidelné povodně zapomněli, protože poslední velká přišla během válečných let a 20. století bylo suché. „Dřív zemědělci podél Labe ve svých domcích v přízemí chovali zvířata a sami bydleli v patře. Jenže povodeň nepřišla a tak rekonstruovali a začali bydlet dole. Dopad na jejich majetky byl i proto mnohem devastující,“ myslí si Zídek.

Záplavy zasáhly i Krajský soud v Ústí. Voda sahala do 1. patra. Soudci a asistenti odnesli na 30 tisíc spisů a odročili desítky případů.

Povodňové škodyÚstí nad Labem 1,9 mld.
Lovosice 996 mil. korun
Terezín 779 mil. korun
Děčín 662 mil. korun
Litoměřice 605 mil. korun
Škody na majetku firem v Ústeckém kraji dosáhly zhruba 4 miliard korun.