Dopravní policie přistoupila na plánovaný osmadvacetimetrový průměr kruhových objezdů. Je si vědoma toho, že v případě křižovatky u radnice by vyšší průměr ani nebyl možný, na plánovaný průměr 28 metrů však přistoupila s jistými podmínkami a omezeními, která teprve budou upřesněna.
Bílinský starosta Josef Horáček je vbelmi rád, že došlo k tomuto výraznému posunu. Vždyť právě především otázka průměrů kruhových objezdů brzdila další postup. Horáček je rád, že nakonec došlo ke kompromisu a byla zvolena především finančně relativně přijatelná varianta. Na výstavbu kruháku u radnice má město již přislíbeno státní peníze. V případě z většení průměru by samozřejmě narostly i náklady na stavbu.
„Schůzku hodnotím kladně. Bylo potřeba sjednotit názory,“ potvrzuje Renné Komínek z Ředitelství silnic a dálnic v Chomutově.
O tom, že řešení vytíženého průtahu je opravdu nezbytně nutné, svědčí i zkušenost Karly Hlavsové. „Když jsme se vraceli z dovolené v Itálii, celou Evropu jsme projeli úplně hladce . Až v Bílině, kousek od domova, jsme stáli půl hodiny na semaforech,“ říká.
Zajímavá je také otázka v jakých místech postavit kruhák a kde na průtahu nechat světelné křižovatky. Josef Horáček je toho názoru, že v zájmu hladkého a relativně rychlého průjezdu městem by všechny 4 diskutované křižovatky měly být kruhové.