Letošního klání se zúčastnilo rekordních 23 škol, z každé školy jedno družstvo o čtyřech členech. Soutěž probíhala klasicky absolvováním šesti disciplín. Těmi byly jízda po dopravním hřišti, jízda zručnosti, dopravní značky, první pomoc, kolo a test chodce. Přibyla k nim jedna doplňková soutěž spojená se stodvacátým výročím založení školy.
Pořádání tradiční soutěže by se neobešlo bez pomoci obce a záštity starosty Karla Kalaše, o jehož pohár se vlastně soutěžilo. Na to, zda děti opravdu dodržují pravidla silničního provozu při jízdě na kole dohlíželi dubští a krupští strážníci a také policisté. Tradičním partnerem byl také Kabinet dopravní výchovy a Dopravní inspektorát Teplice.
Dětem trochu dělala problémy jízda na starých modelech kol, která již v dnešní době nejsou téměř
k vidění. Nedostatek finančních prostředků zatím neumožnil koupi nových moderních.
Vítězství a tím pádem i pohár starosty Novosedlic si odnesli žáci ze Základní školy Edisonovy. Na druhém místě skončila skupinka ze Základní školy U Nových lázní a krásné třetí místo obsadily děti ze Základní školy Maršovská v Teplicích.