Tohle není dobrá zpráva. Ale udělat to musejí. Má se opravovat jeden z mostů mezi Teplicemi a Bílinou. Spojeno s tím bude omezení dopravy, zpomalení v místě, včetně výluky autobusů.

Půjde o opravy na přemostění silnice I/13 u Tuchlova. Odbočky na Křemýž, Ohníč a Zabrušany. Kvůli stavebním pracím bude doprava z hlavní silnice odkláněna. Pod uvedeným mostem (s evidenčním označením č. 25327-1 Tuchlov - přes I/13) nebude možné projíždět. To způsobí dopravní komplikace.Podle informací z úřední desky Ohníče se to bude vše odehrávat v termínu od 19. 4. do 15. 10. 2024.

O co půjde a jaký bude rozsah prací, jsme vyhledali ve veřejném registru zakázek. Tam je také uvedena cena za dílo přibližně 30 miliónů korun včetně daně.

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce mostu, který převádí silnici III/25327-1 přes silnici I/13 u Tuchlova.

** Rekonstrukce bude spočívat v odstranění mostního svršku a vybavení, odstranění stávající nosné konstrukce mostu, ubourání dříků opěr a křídel, zhotovení kotvené vyztužené sanační přibetonávky spodní stavby, vybetonování nových úložných prahů včetně závěrných zdí a korun křídel.

** Vybudování nové nosné konstrukce z prefabrikovaných předpjatých nosníků spřažených s monolitickou železobetonovou deskou, provedení nových přechodových oblastí, mostního svršku a vybavení a nové konstrukce vozovky na předpolích.

** Součástí rekonstrukce bude rovněž vybudování navazujících chodníků na předpolích, zhotovení služebních schodišť, nutné úpravy terénu, obnova žlabu z betonových žlabovek před lícem opěra obnova svodidel ve středním dělícím pásu komunikace I/13 v rozsahu dotčeném stavbou.

Úprava provozu mezi Teplicemi a Bílinou

V praxi to bude pro dopravu mezi Teplicemi a Bílinou fungovat tak, že budou v dané lokalitě u Tuchlova most objíždět po odbočovacích ramenech. Přejezd mostu nebude možný, stejně jako jeho podjetí. V místě bude upravené dopravní značení pro zajištění relativně plynulého provozu v nejvíce frekventovaných směrech.

Situace v místě.Situace v místě.Zdroj: Se svolením Šárky Hrdličkové

Z důvodu úplné uzavírky mostu nad silnicí I/13 u Tuchlova je také v období od 19. 4. do 15. 10. naplánovaná úprava provozu (zelené) autobusové linky 503. Podle informace z úřední desky Ústeckého kraje bude vlivem délky objízdné trasy u spojů jedoucích od Teplic do Bíliny možný časový posun o přibližně 4 minuty. Je proto vhodné s tímto zdržením a odstupem dojezdu počítat. V opačném směru zůstávají časy odjezdů zachované. I obsluha všech zastávek.

Pro řidiče už nyní komplikace. „Jezdím do Bíliny denně, a už nyní to je tam označeno. Jsem zvědavý, jak to bude vypadat v dopravní špičkách a hlavně v pátek, kdy je největší doprava,“ uvedl řidič Mirek. Do práce tudy z Teplic jezdí také Jiří Zatloukal. Z místa v úterý ráno 16. dubna informoval: „Je tam změněno dopravní značení, relativně plynule jsem projel po objízdné trase po odbočovacích ramenech. Takže vlastně se most pouze objede okolo. Dnes bez zdržení. Včera jsem ale popojížděl,“ uvedl. Komplikace nastávají pro lidi z přilehlých obcí, kteří jsou zvyklí tudy najíždět přes most na silnice I/13, ať už ve směru na Bíliny či na Teplice. Vyznačeny jsou objízdné trasy.

Na tohle se také podívejte: Pokémonské šílenství v Olympii Teplice

Zdroj: Deník/Zdeněk Traxler

Více zde: Pokémoni obsadili teplickou Olympii, příznivci Nintenda měli žně