Doprava je vedena v zúžených pruzích. Na většině silnice už je nový asfaltový povrch. Práce teď probíhají u krajnice v pruhu ve směru z Bíliny.