Posun nastal podle Hanáčkové na jednání hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka (KSČM) s novým ministrem Rusnokovy vlády Tomášem Podivínským. "Ministr Podivínský je dohodě nakloněn za podmínky, že se zvýší podíl kraje na deset milionů korun. V případě, že rada toto navýšení odsouhlasí, ministr okamžitě podepíše delegační dohodu a program bude moci být spuštěn," uvedla.

V první dotační výzvě, ve které se lidé mají o příspěvek na ekologičtější kotel ucházet, Ústecký kraj původně počítal s finanční spoluúčastí do maximální výše pěti milionů korun. Stejnou sumu mělo poskytnout i ministerstvo, a to prostřednictvím Státního fondu pro životní prostředí. Ministr Chalupa ale odmítl podepsat tzv. delegační dohodou, na níž závisel začátek programu s tím, že pět milionů je málo. Stejný dotační program je i v Moravskoslezském kraji, který pro něj vyčlenil 30 milionů, stejnou sumu do něj dá i stát.

Předmětem programu má být podpora výměny ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové nízkoemisní automatické kotle na uhlí, biomasu nebo uhlí a biomasu. Žadatelům měla být po splnění podmínek poskytnuta jednorázová dotace ve výši 40.000 korun, tedy zhruba polovina nákladů na nový kotel.(čtk)