Hrad Doubravka. Výletní místo nad Teplicemi a prostor k útěku z koronavirové karantény. Kdysi významná pevnost láká lidi především úžasnou vyhlídkou na Krušné hory a z druhé strany do dlaně Českého středohoří. Všichni Tepličané ji znají. Málokdo ale ví, komu tato dominanta východního okraje Teplic patří a kdo se o ni stará.

Už od roku 1963 je to organizace, která dnes nese název AVZO TSČ ČR Teplice hrad Doubravka (bývalý Svazarm). Kromě sportovně společenských aktivit se její členové musí také starat o to, aby hrad coby kulturní památka nechátral. „To znamená pečovat o jeho stav a vzhled, aby byl důstojným sídlem nejen nám, ale i našim následovníkům po dlouhá léta,“ řekl předseda organizace Martin Richter. „K tomu je zapotřebí především obrovských finančních prostředků, které se snažíme získávat v dotačních programech ve spolupráci s magistrátem, krajským úřadem, ministerstvem kultury, památkáři nebo společností ČEZ,“ dodal Richter.

Opravy historického areálu dělají postupně. V minulých letech hrad dostal novou střechu a okna. Pracuje se na fasádě. „To všechno jsou projekty obnášející výdaje v řádech statisíců korun,“ podotkl předseda.

V plánu do budoucna je výletní kavárna nebo vytvoření prostoru, kde by se dalo na hradě ubytovat. Úpravou prochází celé výhledové místo. Žádný pohled na město Teplice se totiž nevyrovná právě tomu z Doubravky.

Přírodní památka Doubravka ale nezahrnuje pouze vrchol. Patří k tomu svahy i úpatí dominanty Teplic. Celé toto místo je zařazeno na seznam Evropsky významných lokalit.

Nenáročná procházka

Cesta na vrch je nenáročnou procházkou. Vede tam několik cest, včetně panelové. Autem se nahoru ale nedostanete. „Je tam zákaz vjezdu a naši strážníci to namátkově kontrolují. Za ignorování značky hrozí postih,“ konstatoval ředitel Městské policie Teplice Michal Chrdle. Pod kopcem je možné parkovat u restaurace Panorama, kam zajíždí i MHD.

Okolo hradu vede okruh pro pěší i běžce. Prosetická základní škola zde v rámci jednoho ze svých vzdělávacích projektů v minulých letech vytvořila naučnou stezku. Procházky v zeleni zde vyhledávají také pejskaři či rodiny s dětmi. „Chodíme na Doubravku často. Dá se pohodlně obejít dokola i s malými dětmi. Minulý víkend tam ale bylo opravdu hodně lidí. Lepší to je v týdnu,“ řekla Maruška Svobodová z Teplic.

Hrad na strategickém místě vybudoval v roce 1483 Jan Ilburk, vnuk husitského hejtmana Jakoubka z Vřesovic. Poté sídlo mnohokrát změnilo majitele. S horou je spojeno mnoho pověstí. Jedna z nich vypráví o bájných rytířích, kteří spí v jejích útrobách už sedm století a čekají na chvíli, kdy bude lidu v Čechách nejhůře, aby pak mohli pomoci.

Více o Doubravce prozradí v rozhovoru předseda AVZO TSČ ČR Teplice hrad Doubravka Martin Richter. Čtěte v úterním vydání Deníku.