Vodovod funguje od roku 1934 a je dožilý a poruchový. „Kamerová prohlídka prokázala nevyhovující úseky kanalizace. Ta je mělce uložena. Potrubí je popraskané a v havarijním stavu. Tvoří se kaverny,“ řekl mluvčí SVS Jiří Hladík. Pokládka potrubí bude v celé trase probíhat otevřeným výkopem.

Během stavby bude pitná voda zajištěna provizorním vodovodem položeným na povrchu takzvaným suchovodem. V době přepojování suchovodu a nového vodovodu na stávající bude zásobování prováděno po nezbytně nutnou dobu z cisteren zajištěných provozovatelem vodovodu. Práce mají skončit koncem července.